Aktivt år for Sivilforsvaret

, Nyhet


I løpet av 2017 har Sivilforsvaret bistått ved 202 hendelser. Til sammen har 4 502 personer vært i innsats i 45 148 timer. Det er en økning på 15 000 timer fra 2016.

- Sivilforsvaret rykker ut til stadig flere hendelser rundt om i landet. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er i stand til å forholde seg til ulike typer av hendelser og krisesituasjoner, sier avdelingsdirektør Arnstein Pedersen i DSB.

Større bredde

Sivilforsvarets innsatser i 2017 var i hovedsak preget av branner, naturhendelser og leteaksjoner. Utviklingen over tid viser at Sivilforsvaret har fått en større bredde i oppdragene de utfører. Leveranser innenfor vakthold, sikring, samband og kommunikasjon, telt, lys og varme er blant oppdragene som har økt.

– 2017 var et år der Sivilforsvaret ble brukt i mange ulike sammenhenger. Det viser breddekompetansen i etaten og hvilket samfunnsbehov Sivilforsvaret dekker når små og store kriser oppstår. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret i 2017 litt over 17 millioner kroner, sier Pedersen.

Søk etter savnede personer står for 99 av alle innsatsene i 2017. De to største leteaksjonene var i Finnmark, begge på nesten 4 000 timer. Vestfold er fylket hvor det var flest leteaksjoner med 20. Sivilforsvaret bisto også ved industribrannen i Vestby, da et av Asko sitt hovedlagre ble rammet av brann og ved brann i et større hageavfallsdepoini i Vestfold.

Sivilforsvarets største innsats i 2017 var sykkel-VM i Bergen med 5 143 timer. Sivilforsvaret bisto politiet i planleggingsarbeidet for å sikre forsterket beredskap ved arrangementet. I tillegg stilte Sivilforsvaret med mannskaper og materiell under selve arrangementet som en økt beredskap.

Mer omfattende innsatser

Et stadig våtere og villere vær er årsak til at mange av innsatsene de seneste årene har hatt lengre varighet og vært mer omfattende enn tidligere. Fylkesmenn, kommuner og andre aktører ber i økende grad om hjelp fra Sivilforsvaret, i tillegg til nødetatene.

– Tilbakemeldingene vi får, er at de tjenestepliktige mannskapene våre er profesjonelle og pålitelige, sier Pedersen og legger til at han både er stolt og takknemlig overfor innsatsen som ytes både fra tjenestepliktige kvinner og menn og fast ansatte i Sivilforsvaret.

Styrking av Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har i perioden 2015-2018 etablert seks nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. Justis- og beredskapsdepartementet har bevilget midler til etableringen.

– Vi har stor tro på at de nye operative avdelingene kommer til å være et viktig bidrag ved blant annet store branner, flommer, ekstremvær og naturkatastrofer. Avdelingene har stor kapasitet, god mobilitet, både på og utenfor vei, og materiellet skal brukes av håndplukkede og spesialtrente mannskaper, sier Pedersen.

Forsterkningsenhetene har bidratt i flere av innsatsene i 2017. Blant annet ved flommene i Agder og Telemark, hvor enhetenes pumpekapasitet var en viktig kapasitet.

 

Raske fakta om innsatsåret 2017:

- 202 Innsatser i 2017. I rekordåret 2014 var det 291 innsatser.
- Flest innsatser knyttet til leteaksjoner (99), nest flest knyttet til brann (42).
- Flest innsatser i Vestfold (24), færrest i Oslo og Akershus og Buskerud (3).
- Flest bistandsanmodninger fra politiet med 124.
- Til sammen har 4 502 personer vært i innsats totalt 45 148 timer, noe som er en økning på 15 000 timer fra samme periode i 2016.
- Oktober er måneden med flest innsatser med 26.
- Søndag er den ukedagen det var flest innsatser med 43.

Sivilforsvarets innsatser i 2017:

Søk etter savnede personer: 99
Flom: 17
Bygningsbranner: 17
Skogbranner: 10
Grass og lyngbranner: 8
Vakthold: 8
Industribranner: 7
Helseoppdrag: 5
Utfall av EKOM: 4
Svikt i vannforsyningen: 3
Materiellbistand: 3
Søk etter gjenstander i kriminalsak: 3
Akutt forurensning: 2
Svikt i strømforsyning: 2
Uvær: 2
Jordras: 2
Store arrangementer: 2
Trafikkulykke: 2
Båtulykker: 2
Snøskred: 1
Inntrengning av vann: 1
Beredskap i forbindelse med uvær: 1
Oppdatering av nødnett terminaler: 1