ADR/RID i ny utgave

, Nyhet


ADR/RID foreligger nå i ny norsk utgave som gjelder fra 1. januar 2019.

DSB samler de internasjonale bestemmelsene for transport av farlig gods på veg (ADR) og jernbane (RID) i en norsk ADR/RID bok. Boken kommer i ny utgave hvert andre år som følge av at regelverket endres. 2019-utgaven inneholder endringene i forskrift om landtransport av farlig gods som trer i kraft fra 1. januar 2019

>> ADR/RID 2019 (PDF)

>> ADR/RID 2019 (blabar PDF)

>> Endringer fra ADR/RID 2017 til ADR/RID 2019

>> Trykt utgave kan bestilles hos Fagbokforlaget

ADR/RID 2019 og relaterte dokumenter ligger også under ADR/RID på siden "Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods".

I forbindelse med utgivelsen av ADR/RID 2019 avholder DSB Farlig gods-konferansen på Gardermoen 20.-21. mars 2019. Hold av datoene, informasjon om påmelding kommer.