22 helikoptre i beredskap

, Nyhet


Skogbrannfaren er meget stor i deler av Sør-Norge. Beredskapen trappes opp ytterligere.

DSB vil berømme brann- og redningsmannskapene som er inne i en av sine mest krevende perioder noensinne.

- Som følge av at det er ekstremt tørt har DSB nå økt antall skogbrannhelikoptre til 22. Så mange har vi aldri hatt i beredskap, sier avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen.

DSB har også forsterket den såkalt lederstøtten. Det betyr at det nå er fem erfarne brannbefal i innsats som støtter lokal brannsjef der skogbrannhelikoptrene opererer.

- Hovedredningssentralen er en god samarbeidspartner som sørger for å få helikoptrene dit lederstøtten prioriterer at det er viktigst. Jeg vil også berømme Sivilforsvaret som gjør en særdeles god og viktig jobb. I dag morges var de i innsats i åtte fylker, sier Rygh Pedersen.

DSB har også, som følge av den pågående skogbrannsituasjonen og i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet, sendt et forhåndsvarsel til EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap. Det betyr at Norge kan komme til å sende en bistandsanmodning om slukkekapasitet i form av fly og mannskaper fra andre europeiske land som har disse ressursene. DSB vil vurdere gjennom helgen om vi skal sende en formell anmodning.

I morgentimene lørdag var brannhelikoptrene i innsats i branner på syv steder. Drivstoff vil bli fraktet ut til innsatsstedene. I Bykle er det flere branner, og der vil skogbrannhelikoptre delta i slokkingen utover dagen.

Det var registrert 11 000 lynnedslag på Sørlandet og Østlandet torsdag. Det førte til mange branner. I dag lørdag er det meldt lyn og torden nord for Oslo, og sør i Trøndelag i ettermiddagstimene. Foreløpige tall fra DSB viser at det torsdag 12. juli var rundt 110 skog- og gressbranner, og tallet for fredag 13. juli var omtrent 75 branner.