NUSB

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) er den sentrale utdanningsinstitusjonen for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, og er underlagt DSB.

NUSB tilby studier, kurs og andre opplæringstiltak om risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), beredskapsplikt, krisekommunikasjon, krisestyringsverktøyet CIM, øvingsplanlegging, krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap, samt et utvalg andre tema.

>> Kursoversikt

Undervisningstilbud

NUSB samarbeider med relevante fagmyndigheter, blant annet høgskoler, universiteter og Forsvarets utdanningsinstitusjoner og vi tilbyr opplæring i:

  • forebyggende tiltak, med sikte på å redusere sårbarheten innen samfunnets infrastruktur
  • krisehåndtering, med sikte på å redusere skadevirkningene av en krise- eller krigssituasjon, og sikre befolkningens liv, helse og velferd

  • spesielle fagområder av betydning for samfunnssikkerhet og beredskap, med sikte på å understøtte både forebyggende og krisehåndterende tiltak.

Oppholdet ved NUSB

NUSB tilbyr overnatting i enkeltrom med enkel hotellstandard ved vårt kurssenter i Heggedal, Asker.

Under kurs er alle måltider inkludert i kursavgiften.

Ekstern aktivitet

NUSB kan etter nærmere avtale tilby skreddersydde kurs til offentlige og private aktører. Ta kontakt for nærmere informasjon.

NUSB har også mulighet til bistå med planlegging og gjennomføring av opplæring og øvelser for offentlige og private aktører

NUSB anbefaler følgende generelle ramme for regional og lokal opplæring knyttet til øvelser:

  • Opplæring: Prinsippene for stabsledelse og stabsarbeid gjennomgås/repeteres i løpet av en dag.
  • Forberedelser: Deltakerne studerer eget planverk og avklarer sine roller i løpet av de påfølgende 14 dager.
  • Øvelse: Gjennomføres over en dag, hvor prinsippene i DSB sin øvingsmodell i kritisk krisehåndtering legges til grunn for øvelsen, hvor det fokuseres på lederrollen, ansvar og roller, informasjonsstrategi, varslingsrutiner, omsorg for rammede og berørte, koordinering, fullmakter og budsjett, samt overgangen til normalsituasjonen.
  • Etterarbeid: Det skrives en evalueringsrapport etter øvelsen som grunnlag for forbedring av planverk og krisehåndteringskompetanse.

>> Kursoversikt

Ved spørsmål om kurs, undervisning eller andre henvendelser, ta kontakt med oss på telefon 66 98 96 00 eller e-post nusb@dsb.no.

Nyttig informasjon


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.