Elsikkerhet

Foto: DSB

Tilsyn innen elsikkerhet dreier seg om tilsyn med eiere av elektriske anlegg, virksomheter som bygger og drifter elektriske anlegg, samt landbaserte- og maritime elektriske anlegg.

Fokus 2021

Hovedfokus for årets tilsyn hos kraft- og nettselskaper er å følge opp avvik fra tidligere års tilsyn. Vi ser ofte at typer av gitte avvik ikke blir fulgt opp systematisk.

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter stiller krav til bl.a. kartlegging av farer, risikovurderinger, rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser.

Tilsynet skal i størst mulig grad være risikobasert. Tilsynet skal bidra til å forebygge skader på personer. Dette gjelder personer som bygger, vedlikeholder og drifter elektriske anlegg samt tredje person. Videre skal tilsynet bidra til å forebygge skader og tap av materielle verdier samt at de elektriske anleggene skal fungere etter sin hensikt. Ulykker og hendelser i virksomhetene vil også være tema under tilsyn.

DSB fører tilsyn med nettselskaper som har lokalt eltilsyn (DLE). Det vil legges vekt på at myndighetsrollen i nettselskapet skal utøve pålagte oppgaver etter forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (fdle) og gitt instruks. Tema på tilsyn vil også være at denne myndighetsrollen gis tilstrekkelig ressurser.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.