Uhell med sivile eksplosiver

Tallene omfatter alle typer hendelser som innebefatter håndtering av eksplosiver i forbindelse med transport (fra 2016*), bruk, produksjon, oppbevaring, destruksjon og sprengstoff på avveie (frem til 2018** hvor dette håndteres av KRIPOS.) De fordeles på rene uhell, regelverksbrudd, andre avvik som brudd på egne rutiner.

Den største antallet hendelser er rapportert i forbindelse med grunnarbeid i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomheter.

Årsaken til at man i 2021 igjen ser en økning av antall innmeldte hendelser skyldes en økning i antall innmeldte forsagere (gjenstående sprengstoff etter avfyring), da det det er et økt fokus på denne typen avvik.

Figuren viser antall personer som enten har fått en skade eller omkommet i uhell med eksplosiver og andre sprengstoff. Det er hovedsakelig ansatte innen bygg- og anleggsbransjen som er omkommet eller utsatt for skade.