Uhell med sivile eksplosiver

imageugwgs.png

Tallene omfatter alle typer hendelser som innebefatter håndtering av eksplosiver i forbindelse med transport (fra 2016*), bruk, produksjon, oppbevaring, destruksjon og sprengstoff på avveie (frem til 2018** hvor dette håndteres av KRIPOS.) De fordeles på rene uhell, regelverksbrudd, andre avvik som brudd på egne rutiner.

Den største antallet hendelser er rapportert i forbindelse med grunnarbeid i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomheter.

imagep4fr4.png

Figuren viser antall personer som enten har fått en skade eller omkommet i uhell med eksplosiver og andre sprengstoff. Det er hovedsakelig ansatte innen bygg- og anleggsbransjen som er omkommet eller utsatt for skade.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.