Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoff

image42ub.png

Figuren viser antall rapporterte uhell i virksomheter underlagt forskrift om håndtering av farlig stoff. Antallet har vært stabilt de siste fem årene, med et snitt på 25 uhell i året. Over en 20-års periode er antall rapporterte uhell synkende.

Uhellene registreres på uhellstypene brann, eksplosjon, utslipp og annet. Fra 2000 og frem til 2009 var brann den hyppigst registrerte uhellstypen, mens den vanligste uhellstypen fra 2009 og frem til i dag har vært utslipp.

imageuak6h.png

Det er generelt få skadde etter uhell med farlig stoff. Siden 2016 er det i snitt to skadde per år som følge av uhell med farlig stoff. Det er ingen klar sammenheng mellom antall uhell per år og antall skadde per år. Dette kan forklares med at ett uhell kan resultere i flere skadde.

imagechufb.png

De siste 20 årene er det rapportert inn tre uhell der noen har omkommet. I alle tre tilfellene var uhellene av type eksplosjon. Stoffer som var involvert i disse uhellene var bensin, propan og oksygen.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.