eInnsyn

Søkbar postjournal for DSB er tilgjengelig via eInnsyn.

I eInnsyn kan du se dokumentdetaljer, bestille innsyn i dokumenter, samt skrive ut eller lagre postjournaler. 

DSBs saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det offentlige innhold i saksdokumentene i en bestemt sak, jamfør Offentlighetsloven og Forvaltningsloven.

Unntak fra Offentlighetsloven skal i følge § 2 ha hjemmel i eller medhold i offentlighetsloven.

>> Søk i eInnsyn