Digitalprofil

DSB har mange og ulike målgrupper for sin kommunikasjon. Det er derfor viktig at vi fremstår helhetlig uavhengig av hvem vi snakker til, og hvilken kommunikasjonskanal vi benytter. En helhetlig visuell profil gir et godt og profesjonelt bilde av DSB som en synlig og tydelig organisasjon.

Om DSBs visuelle profil

DSBs visuelle profil bygger på DSBs verdigrunnlag. Våre kjerneverdier kompetanse, resultat, tillit, lagånd og nysgjerrig skal formidles konsekvent gjennom alt vi lager slik at vi får en enhetlig profilering som styrker omdømmet med en tydelig rød tråd i alle kanaler. 

Bruk av DSBs visuelle profil

Alle som utarbeider produkter der DSB er avsender, plikter å følge DSBs visuelle profil. 

Eksterne leverandører plikter å håndtere materiale de får utdelt slik at ikke uvedkommende får tilgang til det. 

>> Profil DSB

Bruk av DSBs logo og navn

DSBs logo kan kun benyttes når DSB er representert, eller etter avtale med kommunikasjonsavdelingen i DSB.

DSBs logo kan ikke benyttes i kommersielle sammenhenger, markedsføring og salg, salgsfremmende brosjyrer og hefter eller nettsteder for firma mv.

DSBs navn kan brukes der DSB har godkjent at et produkt kan kjøpes/selges (eks. fyrverkeri), i tillegg til produktets godkjenningsnummer. DSBs navn kan også benyttes dersom et foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr er registrert i Elvirksomhetsregisteret. 

Sanksjoner

DSBs visuelle profil er opphavsrettslig beskyttet materiale. Brudd på reglene om opphavsmannens rettigheter etter åndsverkloven kan gi grunnlag for erstatning.