Øvelsesplanlegging med fokus på Nødnett - oppmøte

Bruker du Nødnett, har en opplæringsfunksjon og skal i gang med planlegging og gjennomføring av øvelser der bruk av Nødnett står sentralt? Da vil dette kurset gi deg kompetansen du trenger for å bli øveklar.

Hvorfor delta på dette kurset?

For å sikre effektiv, riktig og trygg bruk av Nødnett er det viktig at alle brukere har nødvendig opplæring. Som bruker av Nødnett skal du som minimum ha gjennomført et brukerkurs i henhold til DSBs retningslinjer for opplæring.

Ved å delta på dette kurset vil du som er Nødnett-bruker med ansvar for opplæring og øving, også få økt kompetanse til å utnytte all funksjonalitet i Nødnett. I tillegg vil du få bedre forutsetninger til å forsterke og utvikle samhandlingen med andre brukere, både i egen organisasjon og på tvers av organisasjoner. 

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte vet hva som skal gjøres og hvordan i en krisesituasjon. En av de mest effektive veiene til slik kompetanse er jevnlige beredskapsøvelser.

Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv. Dette krever opplæring. Kurset gir deg innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike øvelsesformer.

Gjennom diskusjoner og erfaringsutveksling med andre vil du få innsikt i typiske fallgruver og suksessfaktorer ved arbeidet. 

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne: 

  • Forstå hvordan øvelser med Nødnett kan utnyttes bedre for å oppnå felles situasjonsforståelse og gjøre virksomheten din i bedre stand til å håndtere hendelser
  • Ha utvidet kunnskap om sammenhengen mellom Nødnettbruk, samvirke og øvelser
  • Ha grunnleggende forståelse av Nødnett i bruk, herunder tjenester, funksjonalitet og oppbygging, og hvordan dette bør innvirke på øvelsesplanlegging
  • Planlegge, gjennomføre og evaluere bruk av Nødnett ved øvelser
  • Kjenne til forskjellige øvingsformer og kunne velge former som er relevante og aktuelle for å bedre integrere Nødnett i øvelser hos egen organisasjon og i samarbeid med andre
  • Planlegge beredskapsøvelser og forstå nytteverdien av et godt forankret øvingsdirektiv med tydelig formulert hensikt, velvalgte øvingselementer og evaluerbare målsettinger, med fokus på Nødnett
  • Forstå hvorfor evaluering og oppfølging etter øvelser er så viktig og hvordan du kan organisere slikt arbeid 

Hvem kan delta?

Kurset er aktuelt for deg som bruker Nødnett i din virksomhets øvelses- og beredskapsarbeid. Interesserte fra alle typer sivile virksomheter i offentlig, privat eller frivillig sektor kan delta. Du bør imidlertid ha gjennomført brukerkurs i Nødnett i egen organisasjon eller Nødnett instruktørkurs for å ta kurset. 

Kurset kan også være aktuelt for deg som jobber i virksomheter med tilsynsansvar, og som ønsker å øke egen forståelse for Nødnett, samt beredskapsøvelser i teori og praksis.

Ta gjerne kontakt, kurssenteret@dsb.no, hvis du har spørsmål om slik deltakelse.  

Slik jobber vi

I kurset veksler vi mellom innledninger om spesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid. Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling underveis.

Ved DSB Kurssenteret er vi opptatt av at kursdeltakere også får anvendt teorien som presenteres. Kurset bygger derfor opp til en praktisk spilløvelse som gjennomføres siste kursdag. 

Praktisk informasjon

Kurset begynner kl. 10:00 første dag, og avsluttes kl. 15:00 siste dag. Arbeid på kveldstid må medregnes som en sentral del av kurset, da planlegging av den praktiske øvelsen og veiledning fortsetter etter middag. 

Kursavgiften på kr 6650,- eks. mva. inkluderer måltider og overnatting. De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt.

Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal. 

Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har en tilleggskostnad på 500,- men forutsetter ledig kapasitet. 

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00

Velkommen til kurs!