Tverrfaglige lagspillere!

Fagteamet på kurssenteret har bred operativ erfaring og god kompetanse innen en rekke fag. Vi står parat til å gi din virksomhet et kompetanseløft.

Fagteamet ved DSB Kurssenteret består av fire kursholdere og en e-læringskoordinator. I tillegg til pedagogisk kompetanse, har fagteamet ved Kurssenteret samfunns- og naturvitenskapelig innsikt i risikofaglige spørsmål, samt bred operativ erfaring fra beredskapspraksis.

Vi bidrar med faglig bredde for ulike typer samarbeid. I tillegg har vi solid erfaring med prosessarbeid, undervisning og veiledning for kompetansehevende tiltak innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontakt oss gjerne for å høre mer om hvilke kompetanseløft vi kan hjelpe deg/dere med. Vi reiser også ut for å bistå med kurs ved behov.

Telefon: 33 41 25 00 
E-post: kurssenteret@dsb.no

kurssenteret_fag.jpg