Kurssenteret

DSBs kurssenter tilbyr kurs og kompetanseheving langs hele spekteret fra forebygging til håndtering av hendelser.

Foto: Johner

DSBs kurssenter tilbyr kurs og kompetanseheving langs hele spekteret fra forebygging til håndtering av hendelser.


Ved DSBs kurssenter jobber vi aktivt med kunnskapsformidling av høy kvalitet til sivile og militære ressurser over hele landet. Blant annet tilbyr vi opplæring i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), beredskapsplanlegging, bruk av krisestyringsverktøyet CIM, øvingsplanlegging og krisehåndtering.

Samfunnssikkerhet og beredskap er et gjennomgående tema i vårt kurstilbud.

Målgrupper

Målgruppene for våre kurs er alle med ansvar eller interesse for samfunnssikkerhet, forebygging og beredskap. Dermed er kursene nyttige møteplasser for lokale, regionale og nasjonale aktører fra både offentlig og privat eller frivillig sektor. Virksomheter med tilsynsansvar er også aktuelle deltakere. DSBs veiledere er viktige læringsressurser.

Digitale og fysiske kurs

Kurstilbudet vårt speiler en virkelighet der vi lærer ulikt og har ulike behov. DSBs kurssenter arrangerer både digitale kurs og fysiske kurs for deg eller dere som søker dybdelæring.

Oppmøtekursene gir mulighet til kompetanseheving i hyggelige omgivelser nær vakker natur og spennende byrom sentralt på Østlandet. Fasilitetene er nylig oppgradert og har spisesal med bevertning, 30 rom for overnatting og peisestue som innbyr til lærerike samtaler og erfaringsutvekslinger.

Mann og kvinne som snakker

Kurssenteret er åpne for å skreddersy kurs og fagdager etter behov. Foto: Johner

Vi samarbeider gjerne om tilrettelegging av kurs – og reiser ut til våre målgrupper ved behov. De siste årene har vi jevnlig arrangert digitale fagdager som er åpne for alle. Interessen for slike fagdager har økt, og er en nyttig måte å bli kjent med DSBs kurstilbud på.

I tråd med DSBs samfunnsoppdrag bidrar kurssenteret til å sette kunnskap i sentrum av samfunnssikkerhetsarbeidet.

Uansett hvilken rolle du og din virksomhet spiller i samfunnssikkerhetskjeden for tryggere samfunn, og uansett kompetansenivå, er dere velkomne til å delta på våre møteplasser.

Kontakt oss

DSB Kurssenteret
Underlandsveien 9
1389 Heggedal
Se lokasjon på Gulesider.no

Telefon: 33 41 25 00
E-post: kurssenteret@dsb.no