Kart

I DSBs kartinnsynsløsning finnes digitale kart fra mange ulike etater, både om risiko og om sårbare objekter.

>> DSBs kartinnsynsløsning

Her finnes blant annet data om skred- og flomfare, transport av farlig gods, infrastruktur og om sårbare objekter som fredet natur og fredete kulturminner, sårbare bygninger og befolkningsdata.

Lenke til brukermanual finnes når man åpner DSB Kart, i høyre marg under fanen "Velkommen".

I tillegg til data om risiko og sårbarhet viser DSBs kartinnsynsløsning informasjon om lokalisering og distrikter for norsk beredskap og annen informasjon av interesse for beredskapen.

En variant av DSB Kart viser distriktsinndeling for beredskapsetater i Norge og Sverige. Data for Sverige er levert av MSB, Polismyndigheten, SOS Alarm og Lantmäteriet.

>> Grensekart


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.