Kart

I DSBs kartinnsynsløsning finnes digitale kart fra mange ulike etater, både om risiko og om sårbare objekter.

>> DSBs kartinnsynsløsning

Her finnes blant annet data om skred- og flomfare, transport av farlig gods, infrastruktur og om sårbare objekter som fredet natur og fredete kulturminner, sårbare bygninger og befolkningsdata.

Lenke til brukermanual finnes når man åpner DSB Kart, i høyre marg under fanen "Velkommen".

I tillegg til data om risiko og sårbarhet viser DSBs kartinnsynsløsning informasjon om lokalisering og distrikter for norsk beredskap og annen informasjon av interesse for beredskapen.

En variant av DSB Kart viser distriktsinndeling for beredskapsetater i Norge og Sverige. Data for Sverige er levert av MSB, Polismyndigheten, SOS Alarm og Lantmäteriet.

>> Grensekart