Kampanjemateriell til Kjøkkenpraten

Ta kjøkkenpraten: Sjekkliste for å bedre brannsikkerheten hos eldre

Brosjyre om komfyrvakt

 Generelt

Kontaktperson for kjøkkenpraten

Inger Johanne Fjellanger
917 19 205
inger.fjellanger@dsb.no

Carl Thomas Aarum
922 57 607
carlthomas.aarum@dsb.no