JOBB

Vil du være med på å utvikle fremtidens løsninger for nød- og beredskaps-kommunikasjon?

DSB er ansvarlig for dagens og fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon, og jobber med samordnet utvikling av denne. Vi skal sikre at fremtidens løsninger følger teknologiutviklingen, imøtekommer et trusselbilde i stadig endring og styrker den sivile beredskapen.

DSB er ansvarlig for dagens og fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon, og jobber med samordnet utvikling av denne. Vi skal sikre at fremtidens løsninger følger teknologiutviklingen, imøtekommer et trusselbilde i stadig endring og styrker den sivile beredskapen.


Hvorfor skal du søke jobb hos oss?

  • Du blir en del av et sterkt fagmiljø
  • Du får mulighet til å påvirke fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon.
  • Spennende faglige utfordringer på fagområder i rask utvikling
  • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
  • Som statsansatt blir du medlem i Statens pensjonskasse og får tilgang til en av de beste pensjons- og forsikringsordningene i Norge

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon from DSB on Vimeo.

Senioringeniør nød- og beredskapskommunikasjon
Vi utvider laget for fremtiden og søker senioringeniør i rollen som teknisk ansvarlig for innføring og videreutvikling av nasjonalt system for mobil befolkningsvarsling.  Dette skal utvikles i tett samarbeid med beredskapsaktørene. Les mer og søk

Sikkerhetsrådgiver – nød- og beredskapskommunikasjon
Vi søker nå en sikkerhetsrådgiver som vil ha ansvar for å lede sikkerhetsarbeidet i avdelingen. Les mer og søk

Prosjektleder - nød- og beredskapskommunikasjon
Vi utvider laget for fremtiden og søker prosjektleder for utvikling av nye og moderne løsninger for nødkommunikasjon, herunder innføring og videreutvikling av nasjonalt system for mobilbasert befolkningsvarsling. Les mer og søk

Seksjonssjef – forretningsstyring
Dette er en spennende lederstilling i krysningspunktet mellom økonomi, jus og leverandøroppfølging. Seksjonen skal sikre god økonomi- og virksomhetsstyring i avdelingen samt påse at statens interesser og forpliktelser ivaretas i store, kommersielle kontrakter. Les mer og søk

 

Om DSB

Som ansatt ved avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon i DSB blir du del av et større nasjonalt miljø for samfunnssikkerhet. DSBs ansvar på samfunnssikkerhetsområdet omfatter i tillegg til elsikkerhet nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap, brannsikkerhet, industri- og næringslivssikkerhet, farlige stoffer, samt produkt- og forbrukersikkerhet. DSB har også ansvar for Sivilforsvaret.

DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

>> Les mer om å jobbe i DSB