Hvilke tiltak kan innføres?

Identifisere lavthengende frukter

I dette trinnet skal dere lage en prioritert oversikt over tiltak. Spesielt nyttig er det å identifisere såkalt lavthengende frukter, altså tiltak som krever lite, er raske å implementere og potensielt gir stor merverdi. For eksempel kan et tiltak være å sørge for å ha pasientlister, medisinlister, pårørendeinformasjon og lignende offline. Det kan være i form av papirutskrifter, eller nedlasting til et digitalt lagringsmedium. Uansett hvilken metode man velger må informasjonen oppbevares slik at kravene i lovverket etterleves.

Hjelpespørsmål

  • Ser dere umiddelbart noen lavthengende frukter?
  • Hva vil være de viktigste oppfølgingstiltakene?
  • Er det noen oppgaver som kan løses av eksterne leverandører? Eller av nabokommuner? Hvilke tjenester gjelder det?
  • Hvilke tiltak kunne ha begrenset konsekvensene?
  • Hvilke endringer eller tiltak må på plass for å håndtere en slik hendelse?

Oppsummering

Dere er nå gjennom veilederen, og har forhåpentligvis en bedre oversikt nå enn før dere startet. Bruk innsikten videre i beredskapsarbeidet, for eksempel når dere gjennomfører ROS-analyser eller oppdaterer planverket. Vi anbefaler at dere går gjennom deler av veilederen på ny etter dere har fått jobbet med tiltakene, for å se hvordan situasjonen har endret seg.

Lykke til!