Satelittdata for krisehåndtering (Copernicus)

Copernicus emergency management service (Copernicus EMS) er et EU-program som tilbyr kartoversikter basert på satelittinformasjon i krisesituasjoner over hele verden. DSB er norsk kontaktpunkt for tjenesten.

Copernicus er et EU-program som utvikler europeiske tjenester basert på satelittdata i samvirke med blant annet European Space Agency (ESA) og det europeiske miljøbyrået EEA. Norge deltar i programmet. Copernicus bidrar til overvåking av land, hav, atmosfære og klimaendringer.

Copernicus EMS er en tjeneste innenfor Copernicusprogrammet. I krisesituasjoner som store flommer, skogbranner, jordskjelv, stormer eller humanitære kriser tilbyr Copernicus EMS kartfestet informasjon basert på satelittdata. Dette koster ikke noe for brukerne.

Copernicus har eksperter som tolker satelittbildene og leverer temakart som viser omfanget av hendelsen. Det kan også leveres kart som viser området før hendelsen med relevant tematisk informasjon.

Slik aktiverer du tjenesten

DSB er norsk kontaktpunkt for Copernicus EMS. Aktivering av tjenesten skjer ved henvendelse til vakthavende på e-post int@dsb.no

Mer informasjon om Copernicus finner du på


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.