EØS-midlene

EØS-midlene er Norges, Islands og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske i forskjeller i Europa, og til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Sentral-, Sør Europa og Baltikum som mottar midlene.

For inneværende periode er det totale bidraget 2.8 mrd Euro.

Midlene skal brukes til å finansiere prosjekter innenfor fagfelt som innovasjon, forskning, utdanning, konkurranseevne, sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse, sysselsetting for ungdom, miljø, energi, klima og lav- karbonsamfunnet, kultur, sivilt samfunn, godt styresett, grunnleggende rettigheter, justis- og innenriks. Det er inngått avtaler med hvert av de 15 mottakerlandene.

eos_midlene-3x-svart.png

Programsamarbeid

Norske offentlige institusjoner og fagetater er involvert i utformingen av programmer og bidrar med kunnskap og erfaring i gjennomføringen av EØS-midlene. Under programmene utlyses ulike prosjektsamarbeid. Det er totalt 23 programområder.

Prosjektsamarbeid

Norske bedrifter, forskningsinstitusjoner, kommuner, arbeidslivets parter, frivillige organisasjoner kan inngå samarbeid med partnere i mottakerlandene om gjennomføring av felles prosjekter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal bidra i EØS-samarbeidet gjennom EØS-midlene i tråd med norsk Europa-politikk. DSB har rollen som donor programpartner for samarbeidslandene under programområdene klimaendringer og -tilpasning, og under katastrofeforebygging og beredskap. I tillegg er DSB prosjektpartner.

Som donor programpartner vil DSB legge til rette for prosjektsamarbeid for norske aktører.

Arbeidet med EØS-midlene gir gode muligheter for faglig utviklingsarbeid, kompetanse- og kapasitetsbygging og styrkede bilaterale relasjoner innen samfunnssikkerhet- og beredskap.

I DSB koordineres arbeidet med EØS-midlene av Internasjonal seksjon.

Her får du en oversikt over DSBs arbeid med EØS-midlene


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.