Ungarn - Program for energi og klimaendring

DSB har vært programpartner for programmet (fornybar) energi og klimaendring og bidratt med faglig kunnskap og veiledning under programutviklingsfasen. Programoperatør er det ungarske innovasjons- og teknologidepartementet.

Programmet har som målsetting å styrke sivilsamfunnet og beskytte borgere – et viktig element for et inkluderende samfunn og bærekraftig vekst.

Programmet dekker to programområder:

  • Programområde 12: Fornybar energi, energieffektivitet og energisikkerhet
  • Programområde 13: Tiltak mot klimaendringer og klimatilpasning
PROGRAM FOR ENERGI OG KLIMAENDRING, UNGARN

Mål: Fornybar energi og styrket energieffektivitet. Klimatiltak og redusere sårbarheter knyttet til klimaendringer

Totalt budsjett: €16,000,000

Programoperatør: Innovasjons- og teknologidepartementet, Ungarn

Donor programpartnere: Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Islands nasjonale energidirektorat

EEA and Norway Grants in Hungary

EEA and Norway Grants in Slovakia
 
eos_midlene-3x-svart.png