Slovakia – Program for klimaendring og klimatilpasning

DSB er programpartner for program for klimaendring og klimatilpasning. Programoperatør er det slovakiske miljødepartementet.

Programmet tar for seg klimafeltet i sin helhet; både reduksjon av klimagasser og tilpasning til klimaendringer. Programmet har som målsetting å styrke motstandskraft mot klimaendringer og reaksjonsevne innenfor målrettede områder, samt forbedret evne blant målrettede økosystemer til å tilpasse seg klimaendringene.

PROGRAM FOR KLIMAENDRING OG KLIMATILPASNING, SLOVAKIA

Mål: Klimatiltak og redusere sårbarheter knyttet til klimaendringer.

Totalt budsjett: €16,000,000

Programoperatør: Miljødepartementet, Slovakia

Donor programpartnere: Miljødirektoratet, Norges energi- og vassdragsdirektorat, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Programmets nettside

EEA and Norway Grants in Slovakia
 
eos_midlene-3x-svart.png