Slovakia – Program for klimaendring og klimatilpasning

DSB er programpartner for program for klimaendring og klimatilpasning. Programoperatør er det slovakiske miljødepartementet.

Programmet tar for seg klimafeltet i sin helhet; både reduksjon av klimagasser og tilpasning til klimaendringer. Programmet har som målsetting å styrke motstandskraft mot klimaendringer og reaksjonsevne innenfor målrettede områder, samt forbedret evne blant målrettede økosystemer til å tilpasse seg klimaendringene.

PROGRAM FOR KLIMAENDRING OG KLIMATILPASNING, SLOVAKIA

Mål: Klimatiltak og redusere sårbarheter knyttet til klimaendringer.

Totalt budsjett: €16,000,000

Programoperatør: Miljødepartementet, Slovakia

Donor programpartnere: Miljødirektoratet, Norges energi- og vassdragsdirektorat, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Programmets nettside

EEA and Norway Grants in Slovakia
 
eos_midlene-3x-svart.png


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.