Portugal – Prosjektsamarbeid - Rio Ceira

DSB er norsk prosjektpartner (donor project partner) i et predefinert prosjekt i Portugal, under programområde 13, 'Klimaendring og klimatilpasning'. Prosjektpromotør er det portugisiske Miljødirektoratet (AGA).

Prosjektet er en oppfølging av klimaprogrammet fra forrige finansieringsperiode og har som formål å redusere sårbarhet til klimaendringer for område knyttet til Rio Ceiras (nær byen Coimbra) elvebasseng. Elven Rio Ceira er lokalisert i et område som ble hardt rammet av de omfattende skogbrannene som herjet i Portugal i 2017. Lokale partnere i prosjektet består av kommuner i regionen, lokale NGOer og universiteter.

Planer for forvaltning av naturressurser og økosystemer, inkl. elvebasseng, må revurderes og oppdateres for å kunne øke motstandsdyktigheten mot nåværende og fremtidige effekter av klimaendring. Prosjektet skal styrke forvaltningen av Rio Ceiras elvebasseng, økosystemer i og rundt elven, samt inkorporere tidligere og nåværende sosio-kulturelle aspekter relatert til elven.

PREDEFINERT PROSJEKT, PORTUGAL

Tittel
: 'Rio Ceira' – The History, the Environment and the Populations – Green infrastructure Recovery, Climate Change Awareness and Vulnerability to Climate Change Reduced in Ceira's River Basin.

Totalt budsjett: €1,900,000

Varighet: 36 måneder

Projektpromotør: Miljødirektoratet (APA), Portugal

Donor projektpartner: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nettside om prosjektet

EEA and Norway Grants in Portugal

eos_midlene-3x-svart.png