Portugal – Prosjektsamarbeid - sårbarhetsanalyse av klimaendringer

DSB er norsk prosjektpartner (donor project partner) i et predefinert prosjekt i Portugal som fokuserer på sårbarhetsanalyser av klimaendringer, under programområde 13, 'Klimaendring og klimatilpasning'. Prosjektpromotør er det portugisiske Miljødirektoratet (AGA).

Prosjektet, National Roadmap for Adaptation, har som formål å støtte de offentlige tiltakene for tilpasning til klimaendringene, satt på forskjellige nivåer av territoriell intervensjon. Det legges særlig vekt på implementering av Sendai-rammeverket, og prosjektet er en direkte oppfølging etter skogbrannene i 2017.

De eksisterende sårbarhetsvurderingene i Portugal ble gjort i begynnelsen av århundret, med fokus på sektorer. Disse vurderingene må oppdateres med den siste tilgjengelige informasjonen om klimaendringer per territorier/regioner, gitt de markante forskjellene som eksisterer på det portugisiske fastlandet og øygruppene.

En av endringene som ble introdusert i revisjonen av det nasjonale programmet for arealplanlegging, var integreringen av tilpasning som en av de viktigste drivkreftene for fremtidig vurdering av territoriale inngrep.

Det forhåndsdefinerte prosjektet vil bidra til denne oppdateringen av sårbarhetsvurderingen. Et sentralt mål for vurderingen er å støtte lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for implementering av klimatilpasning.

PREDEFINERT PROSJEKT, PORTUGAL

Tittel: Vulnerability Assessment to Climate Change Updated for Territorial Focus

Totalt budsjett: €400,000

Varighet
: 36 months

Projektpromotør
: Miljødirektoratet (APA), Portugal

Donor projektpartner: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EEA and Norway Grants in Portugal

 
eos_midlene-3x-svart.png