Tidlig kontakt med DSB er avgjørende

Dersom politiet etterforsker en ulykke i forbindelse med et produkt eller en forbrukertjeneste er det viktig at politiet kontakter DSB så tidlig i etterforskningen som mulig. Da kan vi finne ut om vi er rette myndighet, og om det er forhold som må avklares, før dere sender oss anmodning om uttalelse i saken. Kontakt oss på postmottak@dsb.no, så blir eposten videresendt til rett person.