Eieren har virksomhetsansvaret


Det er eier eller leder av en virksomhet som tilbyr produkter eller forbrukertjenester som er ansvarlig for at regelverket er oppfylt, og regelverket skal være oppfylt før forbrukertjenesten igangsettes eller produktet er tilgjengelig.

Eieren skal sørge for følgende:

  • å kartlegge farer og problemer som kan oppstå
  • å vurdere risiko
  • å utarbeide planer, tiltak og rutiner for å redusere risiko
  • å sørge for at de implementerte rutinene blir fulgt nøye

Eieren i virksomheten har også ansvaret for å systematisk overvåke og gjennomgå planene for å sikre at de fungerer som forutsatt. Eieren må heller ikke la noen planlegge eller utføre aktiviteter som går utover deres kompetanse, og kan ikke fraskrive seg sitt ansvar ved å vise til de ansatte.