Be om dokumentasjon

Eieren av en virksomhet bør dokumentere internkontrollen med følgende:

  • organisasjonskart med ansvarsbeskrivelser innen HMS
  • internkontrollsystemet
  • oversikt over hendelser og ulykker, med iverksatte tiltak