Produsentens representant

Produsenten kan utpeke en representant for seg selv ved å gi denne en skriftlig fullmakt. Representanten må være etablert innenfor EU/EØS. Ved fullmakt kan representanten utføre enkelte administrative plikter som signering av samsvarserklæring og CE-merking av produktet.

En representant kan ikke få ansvaret for å sikre at produktet er designet, testet og produsert etter gjeldende krav eller utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dette forblir produsentens ansvar.