Bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon

Produkter som omsettes på det norske markedet skal følges av nødvendig bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon. Det er for å sørge for at produkter forblir sikre, og ikke utgjør noen fare, i hele sin levetid.   

Bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon skal oppgi nødvendig informasjon om produktets installasjon, montering, bruk, vedlikehold, lagring samt avfallshåndtering.

Det skal oppgis nødvendige instruksjoner og advarsler for å forhindre fare for helse, miljø og eiendom.

Bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon kan være påført direkte på et produkt, emballasje eller på annen måte i følge med produktet.

Ansvar

Produsent er ansvarlig for å utarbeide bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon. Importør og distributør er ansvarlige for å sjekke at produsent har vedlagt nødvendig bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon sammen med produktet, og at disse oppfyller språkkrav. Enkelte produktstandarder setter også krav til spesifikk sikkerhetsinformasjon på produktet.  

Krav

Kravene til bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon varierer fra produktgruppe til produktgruppe. Kravene finnes i produktkontrolloven, forskrifter for de enkelte produktgrupper og i produktspesifikke standarder.

Språkkrav

Det er krav til språk for bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon. Hvilke språk som aksepteres blir oppgitt i den enkelte produktgruppens forskrift og/eller produktkontrolloven. Lektetøyforskriften har for eksempel krav til at all brukerinformasjon og sikkerhetsinformasjon skal oppgis på norsk.