Dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide teknisk dokumentasjon som gjør det mulig å vise at regelverket er fulgt.

En importør skal sørge for at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides før produktene blir satt i omsetning.

Både produsent og importør plikter å følge regelverket, og om nødvendig foreta prøving av sine produkter.

Annen informasjon som skal være tilgjengelig om produktet er oppgitt i § 10 i produktkontrolloven.

Det er også krav til dokumentasjon som spesifiserer og sporer produktenes opprinnelse.