Regelverk

Personer eller virksomheter som tilgjengeliggjør lekeplassutstyr er ansvarlige for tryggheten til de som bruker det, og skal følge kravene i lekeplassutstyrsforskriften.

Personer eller virksomheter som produserer, importerer, omsetter og behandler lekeplassutstyr har ansvaret for at de oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. Personer eller virksomheter som setter opp lekeplassutstyr skal også kjenne til, og følge internkontrollforskriften og produktkontrolloven.

Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er også ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

Fag- og tilsynsmyndighet

DSB er fag- og tilsynsmyndighet for lekeplassutstyr og skal føre tilsyn med at de som setter opp lekeplassutstyr i det offentlige rom følger reglene og tar det ansvaret de har. Målet er at aktivitetene skal være sikre, og at utstyret som benyttes er trygt.

Miljødirektoratet er fag – og tilsynsmyndighet for den del av lekeplassutstyrsforskriften som omhandler hygieniske og kjemiske egenskaper, og kjemisk merking.