Hva er lekeplassutstyr?

Lekeplassutstyr kommer i mange former, og er laget for individuell eller kollektiv lek. Det kan være installasjoner eller delkomponenter med tilhørende underlag. Det kan være konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser. Det kan også være selvlaget. Dette er utstyr som bør tåle en del påkjenninger.

Lekeplassutstyr finnes ofte i det offentlige rom, gjerne i parker, barnehager, borettslag, på kjøpesentre og i lekeland.

Eksempler:

  • Sandkasse
  • Lekeplassutstyr barnehagen har laget i skogen
  • Lekeplassutstyr i et lekeland eller et kjøpesenter
  • Utstyr installert ment for lek på en skole eller i en barnehage