Bruksanvisning

Det er krav til at lekeplassutstyr følges av en produktveiledning eller bruksanvisning på norsk eller annet nordisk språk.

Bruksanvisningen skal blant annet opplyse om:

  • plassering og evt. fundamentering av utstyret
  • sikkerhetssoner
  • fallunderlag
  • vedlikehold
  • montering
  • verktøy eller hjelpemidler
  • anbefalt bruksområde
  • anbefalt aldersgruppe
  • innendørs/utendørs bruk