Bioetanolpeiser

DSB har ingen typegodkjenningsordning for etanolfylte dekorasjonspeiser, eller såkalte biopeiser. Importøren har ansvar for at biopeiser har nødvendige bruksanvisninger og advarsler.

Etanolfyrte peiser er av ulik utforming. Noen kan plasseres frittstående, mens andre er beregnet for montering mot eller på vegg. Peisene er primært ment som dekorasjonspeiser og er ikke tilknyttet pipe, men avgir en del varme.

Etanolfyrte dekorasjonspeiser uten avtrekk kan representere fare for brann hvis ikke disse blir riktig montert, får en betryggende plassering i forhold til omkringliggende brennbare materialer samt at brenselet blir håndtert på en forsvarlig måte. Det er også viktig at det sørges for tilstrekkelig ventilasjon i oppstillingsrommet.

DSB har ingen typegodkjenningsordning for slike peiser, men ønsker å fokusere på følgende sikkerhetsaspekter:

  • Oppheng på vegg
  • Avstander til brennbare materialer ved plassering av peisen
  • Plassering av bordmodeller og barn
  • Krav til ventilasjon i rommet
  • Påfylling av bio-etanol