Regelverk

Den som tilbyr båtutleie, driver med opplæring, utleie, import og omsetning av produkter som brukes til båtutleie, må kjenne til, og følge:

Les mer om regelverket knyttet til forbrukertjenesten og medfølgende utstyr i Veilederen i forbrukertjenesten båtutleie.

Krav til teknisk dokumentasjon

Produkter som gjøres tilgjengelig for forbruker ved utleie, lån eller salg skal være dokumentert trygt. Det er derfor krav til følgende teknisk dokumentasjon for alle produkter:

  • testdokumentasjon eller annen relevant produktinformasjon
  • risikovurdering