Læring etter hendelser

Gjentakende uhell og hendelser ved transport av farlig gods. Hva har skjedd og hva kan vi lære av hendelsen?

Innhold sist oppdatert 1.februar 2023

DSB ønsker å dele erfaringer og læringspunkter fra uhell og hendelser innmeldt til DSB gjennom enkle læringsark.

Læringsarkene fokuserer på typiske uhell og hendelser som meldes inn til DSB, eller hendelser som DSB ønsker å informere om spesielt. Målet er at deling av informasjon om uhell og hendelser vil føre til økt årvåkenhet og reduksjon av antall hendelser.