Handel med fyrverkeri og søknadsfristen 1. mai

De som ønsker å selge fyrverkeri i romjulen skal etter forskrift 26 juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 sende en søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri til kommunen innen 1. mai.

Fristen er satt for at kommunen skal få tilstrekkelig med tid til å behandle søknadene, og eventuelle klager i god tid før fyrverkerisesongen.Kommunen kan imidlertid velge å behandle søknader som kommer inn etter fristen. Gjør kommunen det må de huske på likebehandlingsprinsippet. Dersom kommunen åpner for å behandle søknader som kommer inn etter 1. mai, anbefaler DSB at kommunen setter en ny frist for når de må ha mottatt søknadene og at denne fristen offentliggjøres på kommunen sin hjemmeside.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.