Læring etter hendelser

Flammer og stort røyk
Foto: Colourbox

Uhell og ulykker med farlig stoff. Hva har skjedd og hva kan vi lære av hendelsen?

DSB ønsker å dele erfaringer og læringspunkter fra uhell og hendelser innmeldt til DSB gjennom enkle læringsark.

Læringsarkene fokuserer på uhell og ulykker som meldes inn til DSB, eller hendelser som DSB ønsker å informere om spesielt. Målet er at deling av informasjon om uhell og hendelser vil føre til økt årvåkenhet og reduksjon av antall hendelser.