Funn av eksplosiver - informasjon til Politiet

Praktisk info ved funn av eksplosiver, og kontaktinfo til ansvarlige leverandører av eksplosiver i Norge.

Alle som finner, kommer over, eller uten lovlig adgang får sivile eksplosiver i sin besittelse skal snarest mulig varsle politiet på 02800 om dette. Politiet skal sørge for at eksplosivene blir tatt hånd om av produsent, importør, distributør eller av virksomhet med tillatelse til å tilintetgjøre eksplosiver.

Produsent, importør eller distributør har en plikt til å hente eksplosivene, uavhengig av om de selv har gjort produktene tilgjengelig på markedet eller ikke. 

Følgende er leverandører av eksplosiver i Norge, og de har oppgitt følgende kontaktinfo ved funn av sivile eksplosiver:

Leverandør Telefon
ORICA

32 22 91 00 (sentralbord)

917 05 850 (vakttelefon)

AUSTIN Norge AS 22 72 90 49
FORCIT 907 58 625