Søknad om sertifikat for bergsprenger, bergsprengingsleder og teknisk sprengningskyndig

Her finner du alt du trenger å vite om søknad om sertifikat for bergsprenger, bergsprengningsleder og teknisk sprengningskyndig.

Koronasituasjonen - oppfriskningskurs for innehavere av bergsprenger- og bergsprengningsledersertifikat, samt teknisk sprengningskyndige (oppdatert 08.05.2020)

Det er en del som den nærmeste måneden skal gjennom kravet til oppfriskningskurs hvert 5. år. På grunn av situasjonen vedrørende koronaviruset, er det ikke aktuelt å gjennomføre disse kursene. Da det fortsatt er usikkert når kurs kan gjennomføres igjen med oppmøte eller digitalt, gir DSB nå dispensasjon fra oppfriskningskurs for bergsprenger og bergsprengningsleder med sertifikater som utløper til og med september 2020, samt for teknisk sprengningskyndige. De som skulle ha gjennomført kurs og ikke får gjort dette, kan sende e-post til DSB via postmottak@dsb.no hvor det kort søkes om dispensasjon slik at de fortsatt kan jobbe.


DSB har utviklet en ny elektronisk løsning for utstedelse av sertifikater til bergsprenger og bergsprengingsledere. Målet var å utvikle en løsning som gjorde det mer brukervennlig for søkere og samtidig effektivere saksbehandlingen og utstedelsen av sertifikatene hos DSB.

Den nye løsningen, "Min side", finner du ved å logge deg inn på https://bergsprenger.dsb.no/ eller gå via DSB sin nettside www.dsb.no/skjema.

"Min side" krever innlogging med ID-porten og er en fellesside hvor man søker sertifikat, ser status på søknader samt finner sine eksisterende sertifikater. Søker vil nå bli informert via SMS og e-post ved eventuelle endringer av status. Informasjonen vil inneholde en link til "Min side" hvor man finner mer informasjon om status. Dette kan være etterspørsel etter ytterligere dokumentasjon, avslag på søknad eller det innvilgede sertifikatet.

Den største endring for bergsprengerne og bergsprengingslederene vil være at søker ikke lenger vil få tilsendt et fysisk sertifikat i posten, men det vil være et elektronisk sertifikat som alltid vil være tilgjengelig på "Min side". Ny løsning gir også tilgang til å søke både bergsprenger- og ledersertifikat i en og samme søknad. 

Kravet for innsendelse av søknad er:

  • Godkjent eksamen eller oppfriskningskurs for bergsprenger/bergsprengningsleder
  • Politiattest

Bestått kurs eller eksamen blir registrert direkte i portalen slik at det ikke er behov for vedlagt kursbekreftelse i søknaden.
Merk at denne registreringen er avhengig av at fødselsnummeret er registrert riktig ved oppmelding til kurs og eksamen hos Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Ved behov for å fremvise sertifikatet logger man seg altså inn i "Min side", denne visningen er også tilgjengelig på smarttelefon. I tilfeller hvor det er behov for et fysisk dokument som f.eks i forbindelse med anbud, kan sertifikatet lastes ned til et pdf-format og sendes arbeidsgiver eller andre.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på postmottak@dsb.no.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg sende søknadsøke via vanlig post/papir?

Nei.

Når må jeg søke om nytt sertifikat?

Fornyelse av sertifikat skal skje før utløpsdatoen.

Når bør jeg ta oppfriskningskurset?

Dersom kurs og eksamen er bestått i løpet av 12 måneder før sertifikatet utløper (for eksempel at kurset gjennomføres i januar 2017 og sertifikatet ikke går ut før desember 2017), blir nytt sertifikat utstedt for fem år fra utløpsdato på det nåværende sertifikatet.

Dersom kurs og eksamen blir bestått mer enn 12 måneder før sertifikatet utløper, blir det utstedt nytt sertifikat for fem år fra datoen oppfriskningsprøven ble bestått. 

Hva skjer hvis sertifikatet har gått ut?

Dersom kurs er gjennomført, prøven er bestått og søknaden er sendt til DSB, kan man fortsette å sprenge.

Dersom sertifikatet er gått ut før man tar kurs, kan man ikke sprenge før nytt sertifikat er mottatt.

Dersom det er mer enn seks måneder siden sertifikatet gikk ut, kan man ikke ta oppfriskningskurs. Da må man søke om nytt sertifikat, og oppfylle kravene i forskriften for henholdsvis sertifikat som bergsprenger og sertifikat som bergsprengningsleder.

Jeg skal pensjoners om kort tid (1-2 år), kan jeg slippe oppfriskningskurs?

Nei, alle som skal jobbe med bergsprengning må ha et gyldig sertifikat.

Kan man få dispensasjon fra kravet til oppfriskningskurs og prøve?

I utgangspunktet nei. Det skal svært mye til for å kunne få dispensasjon, for eksempel alvorlig sykdom som har forhindret deg fra å utføre kurset før sertifikatet har gått ut. I disse tilfellene kan man gå oppfriskningskurs selv om det har gått seks måneder fra sertifikatet gikk ut.

Hvilke forhold på politiattesten legges det vekt på?

Politiattesten, også kalt vandelsattesten, legger vekt på blant annet:

  • Brudd på brann- og eksplosjonsvernloven og eksplosivforskriften
  • Underslag
  • Skatteunderslag
  • Trygdemisbruk
  • Terror
  • Vold
  • Rus

Listen er ikke uttømmende. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder faren for gjentagelse, tiden som er gått og alvorlighetsgrad.