Sikring av eksplosiver

Hver dag håndteres det store mengder eksplosiver i Norge. Håndteringen er strengt regulert for å unngå uhell, og for at eksplosiver ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden.

Husk at eksplosiver er attraktivt for kriminelle. Arbeidet med å forhindre at eksplosiver kommer på avveie tar aldri slutt.

Man må hele tiden vurdere om man har gjort det som er nødvendig for at eksplosivene ikke skal komme på avveie og havne i urette hender. Under følger noen spørsmål kan være til hjelp i denne vurderingen.

Til deg som driver handel med eksplosiver:

 • Hvordan vet du at det er rett mottaker av eksplosivene?
 • Sjekker du før hver overlevering at ervervstillatelsen fortsatt er gyldig?
 • Vil du reagere dersom du blir bedt om å levere eksplosivene på et uvanlig sted og tidspunkt?
 • Har du kontroll på nøklene til eksplosivlageret og hvem som har tilgang til dem?
 • Hvilken sjekk gjør du ved nyansettelser?
 • Hvor godt kjenner du transportør og deres sjåfører?

Film: Sikring ved salg av eksplosiver


Filmen går igjennom plikter du som driver handel med eksplosiver har i forbindelse med utleveringen.

Til deg som oppbevarer eksplosiver:

 • Hvor lenge er det siden du sjekket at alarmen på lageret ditt virker?
 • Hva gjør du når alarmen går?
 • Har du kontroll på nøklene til eksplosivlageret og hvem som har tilgang til dem?
 • Hvor raskt vil du oppdage om noe er borte fra beholdningen din?
 • Hva gjør du av kontrolltiltak før du låser opp lageret om morgenen?

Til deg som bruker eksplosiver:

 • Vil du reagere dersom du blir bedt om å utføre et arbeid på et uvanlig sted og tidspunkt?
 • Hvilke vurderinger gjør du før du plasserer eksplosivene på anleggsplassen?
 • Hvor lang tid vil det gå før du oppdager om noen fjerner eksplosiver fra tilhengeren din?
 • Hvem har kontroll på nøklene?
 • Hvor raskt vil du oppdage om eksplosiver blir borte fra anleggsplassen?
 • Vil du merke om en uvedkommende tar seg inn på anleggsplassen?

Film: Sikring ved bruk av eksplosiver


Filmen "Sikring ved bruk av eksplosiver" går igjennom hvilke plikter du som bruker eksplosiver har i forbindelse med håndteringen av bruken.