Tunnelrestriksjoner

Alle tunneler i Europa med restriksjoner for transport av farlig gods skal være merket i henhold til bestemmelsene i ADR dersom det er innført.

Regelverket forvaltes av Statens vegvesen.

I Norge er det kun én strekning med en slik restriksjon og det er på riksveg 658 utenfor Ålesund. Her gjelder tunnelkategori D for Akslatunellen, Ellingsøytunellen og Valderøytunnelen i tidsrommet kl. 07–09 og kl. 14–18 hver dag. Ellers finnes det en spesiell ordning for tunnelen på Hvaler i Østfold kommune, hvor tunnelen stenges av for øvrig trafikk av vegtrafikksentralen når det meldes fra om transport av farlig gods.

Denne informasjonen finnes også i veglisten til Statens vegvesen.

Tunnelrestriksjoner ellers i Europa er langt mer utbredt.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.