Tunnelrestriksjoner

Alle tunneler i Europa med restriksjoner for transport av farlig gods skal være merket i henhold til bestemmelsene i ADR dersom det er innført.

Regelverket forvaltes av Vegdirektoratet.

I Norge er det kun én tunnelstrekning med en slik restriksjon: Ellingsøy- og Valderøytunnelen på riksveg 658 utenfor Ålesund. Her gjelder tunnelkategori C i tidsrommet kl. 0600–2400 hver dag. Forskrift om tunnelrestriksjoner for farlig gods ved Ålesund finnes på Lovdata. Ellers finnes det en spesiell ordning for tunnelen på Hvaler i Østfold kommune, hvor tunnelen stenges av for øvrig trafikk av vegtrafikksentralen når det meldes fra om transport av farlig gods.

Tunnelrestriksjoner ellers i Europa er langt mer utbredt.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Jo mer konkret du er, desto lettere er det for oss å bruke din tilbakemelding i vårt videre arbeid. Har du henvendelser som du ønsker svar på fra oss, eller spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.