Tunnelrestriksjoner

Alle tunneler i Europa med restriksjoner for transport av farlig gods skal være merket i henhold til bestemmelsene i ADR dersom det er innført.

Regelverket forvaltes av Statens vegvesen.

I Norge er det kun én strekning med en slik restriksjon og det er på riksveg 658 utenfor Ålesund. Her gjelder tunnelkategori D for Akslatunellen, Ellingsøytunellen og Valderøytunnelen i tidsrommet kl. 07–09 og kl. 14–18 hver dag. Ellers finnes det en spesiell ordning for tunnelen på Hvaler i Østfold kommune, hvor tunnelen stenges av for øvrig trafikk av vegtrafikksentralen når det meldes fra om transport av farlig gods.

Denne informasjonen finnes også i veglisten til Statens vegvesen.

Tunnelrestriksjoner ellers i Europa er langt mer utbredt.