Rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK)

RVK-ordningen er industriens internasjonale nettverk for bistand til brannvesenet ved transportuhell med farlig gods. Ordningen gjelder først og fremst for kjemisk industri.

Et beredskapsnettverk av kompetansebedrifter inngår i den offentlige beredskapen for håndtering av landtransportuhell med farlig gods. Målsettingen med ordningen er å benytte bedriftenes kompetanse om farlig gods til å reduserende konsekvensene ved transportuhell.

Du finner mer om ordningen på Norsk Industris nettsider (åpner nytt vindu). Der finner du også oversikt over bedriftene som er med i ordningen og deres kontaktpersoner.