Rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK)

RVK-ordningen er industriens internasjonale nettverk for bistand til brannvesenet ved transportuhell med farlig gods. Ordningen gjelder først og fremst for kjemisk industri.

Et beredskapsnettverk av kompetansebedrifter inngår i den offentlige beredskapen for håndtering av landtransportuhell med farlig gods. Målsettingen med ordningen er å benytte bedriftenes kompetanse om farlig gods til å reduserende konsekvensene ved transportuhell.

Du finner mer om ordningen på Norsk Industris nettsider (åpner nytt vindu). Der finner du også oversikt over bedriftene som er med i ordningen og deres kontaktpersoner.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.