Kjemikaliesikkerhet og læring av ulykker relatert til korona-pandemien

EUs Major Accidents Hazards Bureau (MAHB) har i samarbeid med OECD Working Group on Chemical Accidents utarbeidet en særskilt Lessons Learned-bulletin relatert til situasjonen med korona-pandemien. DSB har bidratt ved utarbeidelsen av bulletinen.

Bulletinen retter oppmerksomheten mot særskilte risikoforhold ved nedstengning og oppstart av anlegg hvor det håndteres farlige kjemikalier, og omtaler også to hendelser som har skjedd i forbindelse med oppstart av anlegg som har vært stengt ned på grunn av pandemien.

  • 5. mai var det en eksplosjon i en plastfabrikk i Ottaviano i Italia, som resulterte i at en ansatt omkom som følge av at fabrikkbygningen kollapset.
  • 7. mai lekket det ut styrengass fra et polymeranlegg i Visakhapatnam i India. Minst elleve mennesker døde og flere hundre ble skadet som følge av hendelsen.

Dokumentet inneholder også råd om hvordan myndighetene med ansvar for oppfølging av kjemikaliesikkerhet bør bidra overfor virksomheter i slike situasjoner.

>> Les bulletinen på nettsidene til Europakommisjonen.