DLE-arbeid under det pågående utbruddet av koronasmitte

DSB sendte onsdag 11. mars ut en e-post til samtlige landets DLE hvor de ble henstilt til å innstille de former for tilsynsarbeid som medfører fare for smittespredning. I etterkant av denne mail har Folkehelseinstituttet kommet med ytterlige innskjerping av hvordan dette utbruddet av virus skal håndteres.

Konsekvensen av dette er at det meste av kontrollarbeid som DLE og Sakkyndig selskap (SKS) utfører stopper opp.

Det er kommet signaler om at enkelte nettselskap som i stor grad bruker SKS har stoppet alt tilsynsarbeid og sendt SKS "hjem". Dette kan medføre
betydelige utfordringer for selskap som leverer kontrolltjenester i et strengt regulert marked.

Nettselskap har en plikt til å sørge for at tilsyn blir utført og DSB vil ikke gi fratrekk i tilsynsplanen fordi om et DLE mister en leverandør. DSB oppfordrer derfor DLE til å finne andre oppgaver som SKS kan bistå DLE og nettselskapet med i den perioden vi er inne i nå.

Nettselskapene er leverandører av livsviktig og samfunnskritisk infrastruktur og DLE-arbeidet er også en del av det som skal til for å sikre forsyningen av elektrisk energi til samfunnet. De oppgaver DLE utfører er kanskje ikke førstelinjeberedskap i arbeidet med å sikre leveranse av elektrisk energi, men fravær av utførelsen av DLE oppgaver vil bli mere fremtredende hvis dette blir en langvarig situasjon.

Det er derfor viktig at DLE-arbeidet ikke blir "lagt på is" i situasjoner som den vi er inne i nå, men at man endrer fokus og oppgaver for en periode.

Alle nettselskap må ha DLE tilgjengelig for å kunne besvare henvendelser fra publikum, og yte bistand til offentlige etater hvis det etterspørres.
Nettselskapet plikter å sørge for at oppgaver pålagt gjennom eltilsynsloven utenom ordinære tilsyn blir ivaretatt. DLE må fortsatt svare publikum på henvendelser, bekymringsmeldinger, respondere på uhell eller henvendelser om ulovlig eller farlig arbeid, bistå politiet ved branner og så videre. Dette nevnt som noen eksempler på det arbeidet som må fortsette selv om typiske anleggskontroller innstilles for en periode.

DSB ser at det i situasjoner som den vi er inne i nå kan være nødvendig å gi åpning for at tilsynspersonell fra DLE eller SKS kan bidra med andre oppgaver innenfor driften av nettselskapet. Så lenge disse oppgavene ikke kommer i konflikt med offentlighetslova og forvaltningsloven vil DSB kunne tillate at personell innenfor DLE og SKS brukes til oppgaver innen nettselskapene som ikke er omfattet av FDLE.

DLE må redegjøre for sine omdisponeringer i resultatrapporten for året og kunne svare for sine disponeringer ved et eventuelt tilsyn fra DSB.