Reviderte føringer for DLE-arbeid i tid med koronasmitte

DSB viser til e-post av 17. mars med føringer for DLE-arbeidet under utbrudd av koronasmitte.

DSB viser til e-post av 17. mars med føringer for DLE-arbeidet under utbrudd av Koronasmitte.

Vi har mottatt henvendelser fra flere DLE som lurer på når vanlig tilsynsarbeid kan komme i gang igjen. I den forbindelse ønsker DSB å presisere at vi ikke har pålagt nettselskaper å nedlegge alt DLE-arbeidet i denne perioden.

Så lenge retningslinjer fra helsemyndigheter og regjeringen blir fulgt, ser ikke DSB at det er noen hindring for at DLE sakte kan gjenoppta deler av vanlig tilsynsarbeid. De til enhver tid anbefalte smittevernstiltak må overholdes og rutiner for dette må utarbeides i det enkelte DLE /SKS.

DSB ønsker å understreke at selv om DLE har en rett til adgang til anlegg og virksomheter gjennom eltilsynsloven, må denne retten håndteres varsomt og med kløkt i tiden fremover.

Hvis tilsyn varsles må maler endres eller det må legges ved informasjon slik at tilsynsobjekter ikke blir "påtvunget" tilsynet. Det må gis åpning for å utsette tilsynet ved sykdom/redsel for smitte/personer i risikogrupper.

DSB forutsetter at saksbehandling går som normalt i nettselskapene og at det treffes vedtak. Det er viktig å få rettet avvik som kan medfører brann og berøringsfare. På den annen side må det vises forståelse for at noen eiere av smittevernhensyn ikke ønsker noen inn i huset. Vi ønsker heller ikke at DLE/SKS skal være med på å spre smitte i lokalsamfunnet og ber om at en opptrapping av tilsynsarbeid går sakte og etter en risikovurdering. Vi ber DLE vise klokt skjønn i vedtaksbehandling når det gjelder frister for retting.