Svar på spørsmål om kompensasjon etter brann- og eksplosjonsvernloven

DSB får mange spørsmål fra brann- og redningsvesenet om hvilke oppdrag som er lovpålagt, og hvilke tjenester det kan kreves refusjon eller tas betalt for.

I vårt brev til Storfjord kommune brann- og feiervesen  har vi redegjort for forholdet.

>> Se brevet her

Vi har samtidig vedlagt en tidligere kartlegging fra 1995 (vedlegg 1) som viser hvilke tjenester det er vanlig å ta betalt for samt et brev fra DSB av
2006 (vedlegg 2) som redegjør særskilt tjenester knyttet til boligalarmanlegg.

>> Vedlegg 1: Rapport fra DBE/1995 om Brannvesenets adgang til å ta betaling for sine tjenester
>> Vedlegg 2: Brev fra DSB om Boligalarmanlegg datert 30. mai 2006