Skogdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Retningslinjer for skogdrift i skogbrannsesongen er utarbeidet for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfaren er stor.

>> Retningslinjer for skogdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen (pdf)

Skogeier kan etter brannloven pålegges vakthold av brannsjefen etter skogbrann. For skogeier er både ansvaret og oppgaven ofte ukjent og kan være krevende å gjennomføre. For å tydeliggjøre ansvaret, konkretisere oppgavene og formalisere overlevering fra brannvesen til skogeier, er det utarbeidet;

  1. Retningslinjer for vakthold etter skogbrann (pdf)
  2. Forslag til avtale om pålagt vakthold etter brann (pdf)
  3. Brosjyre brannvesenet kan gi skogeier når ansvar for vakthold overtas (pdf)

Ta kontakt med tro@skogbrand.no om dere ønsker trykte brosjyrer.

Les mer om pålagt vakthold på skogbrand.no

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.