Skogdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Retningslinjer for skogdrift i skogbrannsesongen er utarbeidet for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfaren er stor.

>> Retningslinjer for skogdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen (pdf)

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.