Kart ved skogbrann

I DSBs kartprogram vises mange temakart som kan være av betydning under en skogbrann, som for eksempel treslag og alder, samt sårbare objekter. 

Ved en stor skogbrann der flere brannvesen og andre organisasjoner deltar, vil det være behov for å utveksle kartfestet informasjon om brannfronter, prognoser for brannens utvikling, tilgjengelige ressurser m.m. I DSBs kartprogram på internett er det lagt til rette for å legge inn slik informasjon. Tilretteleggingen er gjort i samarbeid med lederstøttegruppa for skogbrann. Skogbrannfunksjonene er bare tilgjengelige for innlogget bruker med skogbrannpassord.

Det er ønskelig at mange trener på dette, gjerne alene på kontoret. Det kan være for seint å lære den dagen det brenner. 

I brukerveiledningen finnes brukernavn og passord for øvingsbruk. Det er fint hvis alle rydder etter seg ved å slette dataene etterpå.

Ved en reell skogbrann vil deltakerne få tildelt et nytt brukernavn og passord fra lederstøttegruppa, slik at det kan jobbes i kartbaser hvor det ikke ligger øvelsesdata fra før. 

  • I DSBs kartprogram vises mange temakart som kan være av betydning under en skogbrann. 
  • Under Brann og brannvesen vises data om skogens treslag og alder (SAT-SKOG-data).
  • Under Sårbare objekter ligger data om kulturminner og naturvernområder. 
  • Under Infrastruktur ligger kraftlinjer, tegnet spesielt tydelig.
  • Under Bakgrunnskart ligger flybilder (Norge i bilder). Hvis veiene synes dårlig fordi skogen er tett, slå på datasettet Overlay til flybilder under Diverse datasett.
  • Under Diverse datasett ligger også Eiendomsinformasjon, som gjør det lettere å lese eiendomsinndelingen i kartet og Kartbladinndeling for 1:50.000 papirkart.

Koordinat for et punkt finnes ved å klikke i kartet. Som standard vises koordinater i UTM sone 33. For å velge en annen UTM-sone eller geografiske koordinater (lat/long), klikk på teksten EPSG:32633 nederst i venstre hjørne under kartbildet og velg fra menyen. For mer informasjon om dette, se den fullstendige brukerveiledningen til DSB Kart som ligger under fanen Velkommen.