Farevarsling for skogbrann

Skogbrannfareindeksen beregner faren for skogbrann over hele landet.

Skogbrannfareindeksen viser hvor det kan være forhold som gjør at en skogbrann kan starte og hvor fort denne kan spre seg. Indeksen er basert på den kanadiske Fire Weather Index (FWI), men tilpasset til norske forhold.

Sentrale værparametre er lufttemperatur, luftfuktighet, nedbør, vind og snø. Kombinasjonen av disse parameterne gir en indikasjon på skogbrannfaren. Når det ikke er regn øker faren for skogbrann. Hvis det i tillegg er vind, så øker faren enda mer.

>> Her kan du se skogbrannfareindeksen

Disse stedene er mest utsatt for skogbrann

Kyststrøk på Vestlandet er mest utsatt for gress- og lyngbrannfare. Faren for skogbrann er størst i de mest skogrike områdene i landet, disse har vi på Østlandet og Sørlandet. Trær som brenner kan gi intense branner, som også kan være vanskelige å kontrollere. Det er også på Sør- og Østlandet vi har mest tordenvær. Lyn er den vanligste, naturlige årsaken til skogbranner og står for cirka én av ti branner. Til forskjell fra branner utløst av mennesker antenner ofte lyn skogbranner på utilgjengelige steder. Dette kan gjøre brannene både vanskelig å oppdage og å slokke.