Informasjonsskriv til brann- og redningsvesenet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arbeider med en rekke saker som er aktuelle for landets brann- og redningsvesen å få informasjon om.