Hvordan blir jeg brannkonstabel?

Vi får ofte spørsmål fra publikum som ønsker å jobbe i brannvesenet. Her har vi forsøkt å svare på de mest vanlige spørsmålene.

Slik blir du brannkonstabel i dag

Dagens utdanningsmodell for brannkonstabler i Norge er en etatsutdanning som innebærer at man først må ansettes i et brann- og redningsvesen. Her vil man få toårig internopplæring som avsluttes med et 8-ukers kurs på Norges brannskole. Dette kurset kalles ofte "grunnkurset".

Norges Brannskole driver også med flere andre kurs, og hovedmålgruppen for disse er ansatte i landets brann- og redningsvesen. Skolen er altså ikke en åpen utdanning som er åpen for alle søkere.

Lokale brann- og redningsvesen lyser ut sine egne aspirantstillinger når en slik posisjon åpnes. Blant annet lyses alle aspirantstillinger ut på www.nav.no

Ettersom utdanningen skjer mens aspiranten er i jobb, er det i utgangspunktet ikke noe formelt krav til utdanning for å bli aspirant. Grunnet stor popularitet er nåløyet likevel trangt - de fleste har mange års arbeidserfaring før de er aktuelle søkere til en aspirantstilling. Mange brannvesen stiller også krav om fagbrev eller tilsvarende praktisk utdanning, men dette er ikke sentralt regulert.

Hvert brannvesen regulerer selv sine opptakskrav. Opptaksprøvene til aspirantstillinger er ofte utformet for å teste kandidatenes fysiske og psykiske utholdenhet. Dette gjøres blant annet gjennom tester på tredemølle, styrketester, klaustrofobitester og høydetester. I tillegg kommer ofte mer formelle krav som førerkort klasse B (personbil), C (lastebil), tilfredsstillende politiattest og lokalkunnskap. Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale brann- og redningsvesen for nærmere informasjon om opptakskravene de stiller. Mange brannvesen har også gjort opptakskravene sine tilgjengelig på nettet.

Slik blir du brannkonstabel i fremtiden

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber med et prosjekt for å opprette en fagskole for brann-, rednings-, og samfunnssikkerhetspersonell. Dette vil bli en NOKUT-akkreditert utdanningsinstitusjon som man søker seg til gjennom Samordna Opptak, på samme måte som et vanlig studie. Når fagskolen står klar, etter planen høsten 2023, vil denne utdanningsmodellen etter en overgangsperiode på noen år erstatte dagens ordning med internopplæring i brannvesenet.

Mer informasjon om den nye fagskolen kan du finne ved å klikke deg inn på denne siden. Her finner du blant annet en pekepinn på hva opptakskrav og fagplan for fagskolen blir, selv om vi presiserer at dette ikke er endelig enda.

Godkjenning av utdanning fra forsvaret

Du kan under visse omstendigheter etter dagen system få godkjent utdanning fra Forsvaret som tilsvarende brannkonstabelutdanningen. Søknad om godkjenning sendes til postmottak@dsb.no og krever dokumentasjon på gjennomføring av følgende fire punkter:

  • Luftforsvarets brann og redningskurs (BRP, alle tre moduler)
  • Internopplæring (f. eks. OJT modul I og II, systematisk internopplæring ved et brann- og redningsvesen/ flyplass, eller avtjent førstegangstjeneste som flybrannsoldat)
  • Grunnkurs kjemikalivern
  • Nettbasert kurs i brannvern v/Norges brannskole

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.